Αναζήτηση

Όλα τα τεκμήρια
Μόνο τα τεκμήρια με ψηφιακό αρχείο
Τρέχοντα φίλτρα:
Ξεκινήστε μία νέα αναζήτηση
Προσθέστε φίλτρα:
Αποτελέσματα 1-10 από 12
Αποτελέσματα σε τεκμήρια:
ΤύποςΤίτλοςΔημιουργόςΧρονολογίαΔιαθεσιμότητα
Αι εργασίαι του Ζ΄Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας. Πως καθορίσθησαν αι ψήφοι των Αντιπροσώπων. Διεξοδική συζήτησις επί των πεπραγμένων της Ε.Κ.Δ. Αι ληφθείσα αποφάσεις επί των κυριωτέρων διεκδικήσεών μας.Άγνωστος-
Λογοδοσία και Έκθεσις δράσεως της Εκτελεστικής Κεντρικής Διοικήσεως κατά το Ομοσπονδιακόν έτος 1933-34. Προς το 10ον Πανυπαλληλικόν ΣυνέδριονΆγνωστος-
Τα πρακτικά και αι αποφάσεις του δέκατου Πανυπαλληλικού Συνεδρίου του ΠειραιώςΆγνωστος29-Ιου-1934
Ήρχισαν σήμερον αι εργασίαι του 8ου Συνεδρίου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Εγένετο η εκλογή ΠροέδρουΆγνωστος21-Αυγ-1932
Η Τρίτη ημέρα του Πανελληνίου Συνεδρίου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Διαγραφή διαφόρων Υπαλλήλ. ΟργανώσεωνΆγνωστος24-Αυγ-1932
Προκήρυξις του Στ΄Πανυπαλληλικού Συνεδρίου. Προς όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλουςΆγνωστος-
Η τέταρτη ημέρα του Η΄Πανελληνίου Συνεδρίου Ιδιωτικών ΥπαλλήλωνΆγνωστος25-Αυγ-1932
Προκήρυξις του Η΄Πανυπαλληλικού Συνεδρίου. Προς όλους τους ιδιωτικούς υπαλλήλους της ΕλλάδοςΆγνωστος-
Ήρχισεν εις την Θεσσαλονίκην το Συνέδριον των Ιδιωτικών ΥπαλλήλωνΆγνωστος22-Αυγ-1932
Εισηγήσεις και λογοδοσία της Εκτελεστικής Κεντρικής Διοικήσεως διά το Θ' Πανυπαλληλικόν Συνέδριον. Ποία τα ζητήματα τα αφορώντα τον κλάδον μαςΆγνωστος-
Αποτελέσματα 1-10 από 12

Εξερευνήστε

Δημιουργός
Εξειδίκευση τύπου