Σχετικά

Ιστορική διαδρομή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών
       
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών (ΔΒΠ) με την υπ’ αριθμ. 287/30.3.1945 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, κατέστη ίδιο ΝΠΔΔ, με τίτλο «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών», σύμφωνα με το άρθρο 205 του Κώδικα Περί Δήμων και Κοινοτήτων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 45 Α/ 21.2.1948.
Από τον Απρίλιο του 2011, η Βιβλιοθήκη, αποτελεί τμήμα του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» σύμφωνα με τα ΦΕΚ: Β΄672/26-4-2011, Β΄798/10-5-2011, Β΄1692/29-7-2011 και  Β΄1765/05-08-2011.    Το ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» Διοικείται από 15μελές  Διοικητικό Συμβούλιο.
Η ΔΒΠ δραστηριοποιείται στην Πόλη της Πάτρας ο πληθυσμός της οποίας ανέρχεται σε πάνω από 213.000 κατοίκους. Ιδρύθηκε το 1908 επί Δημάρχου Βότση και διανύει πλέον το εκατοστό δέκατο έτος λειτουργίας της  αποθησαυρίζοντας πάνω από 200.000 τόμους σε  βιβλιακό υλικό, ιστορικά αρχεία, έργα τέχνης, κλπ.  Μεταξύ αυτών πολύτιμα και σπάνια βιβλία από τον 16ο αιώνα.
Σκοπός  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

Σκοπός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών είναι να προωθεί με δημοκρατικές διαδικασίες και χωρίς  φυλετικές και άλλες διακρίσεις την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης και  του πολιτισμού. Να καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πραγμάτωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών  προγραμμάτων.
Υλικό

Το υλικό της βιβλιοθήκης κατανέμεται σε δύο βασικές συλλογές:
α)Στην  Παλαιά συλλογή η οποία αποτελείται:
• Πολύτιμα βιβλία Ελλήνων και Ξένων συγγραφέων
• Σπάνια βιβλία της τοπικής συλλογής,
• Εφημερίδες και περιοδικά (Φορολογούμενος, Νεολόγος),
• Ιστορικά αρχεία βιβλιακού και φωτογραφικού υλικού
• Πίνακες ζωγραφικής
• Γκραβούρες, Χαρακτικά, Γλυπτά
• Σχέδια Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Θεάτρου Απόλλωνα, και

β) στη νέα συλλογή η οποία επικεντρώνεται σε σύγχρονα αποκτήματα και κυρίως βιβλία τα οποία επιλέγονται με προσοχή, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών της.

Το αποθετήριο των ψηφιακών συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών  θα συμπεριλάβει κυρίως τεκμήρια τα οποία αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή του τόπου αποτυπώνοντας την ιστορική εξέλιξη της πόλης στο πέρασμα των αιώνων . Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, φωτογραφικά και ιστορικά αρχεία θα αποτελέσουν εργαλείο έρευνας και  ιστορικής αναδίφησης για κάθε ενδιαφερόμενο.

Κοινό
Η παροχή του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού περιεχομένου απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους του Δήμου της πόλεως των  Πατρών  και της ευρύτερης περιοχής, από τον απλό πολίτη έως τον ερευνητή, φοιτητή και μαθητή. Επίσης μπορεί να αξιοποιηθεί από δημόσιους φορείς, ΝΠΔΔ, εκπαιδευτικούς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία.