Υποσυλλογή

Αρχείο Μανιάκ


Περιέχει 51 φωτογραφίες από τα έργα που έγιναν το 1880 στο λιμάνι των Πατρών. Όλο το υλικό του αρχείου εμπεριέχεται στο βιβλίο «Το λιμάνι της Πάτρας στο γύρισμα του 19ου αιώνα με βάση τα αρχεία Μανιάκ», το οποίο εκδόθηκε το 2006 από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας.

Πλοήγηση